بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

برای عكسی كه از شیرعلی ندارم

عاشق بازار بزرگ و قديمي تهرانم. چند وقت پيش يك دوشنبه روزي تصميم گرفتم نرم روزنامه و به جاش تنهايي برم بازار قدم بزنم و سر ظهر برم چلوكباب بخورم و هي كوچه پس كوچه هاي بازار قديمي رو پياده … ادامه

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

زنان شورش گر آرام

مختصري درباره ” پاييز فصل آخر سال است” اولين رمان نسيم مرعشي “پاييز فصل آخر سال است” رماني است كه از فصل دوم شروع مي شود. فصل اول آن فقط به واگويه هاي زني تنها در خانه اي كه نشان … ادامه

۲۶ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

جرم: از خود فرار كننده

با چشم هاي بسته بيدار بودم. همچنان خسته بودم و زل زده بودم به ته ته تاريكي توي چشم هايم. همين طور كه كارهاي روتين خانه و روزنامه و هزارتا قول و قرار كاري و غيركاري يكي يكي يادم مي … ادامه

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

درباره آداب دنيا

يا وقتي از نويسنده اي انتظار داريم در آثار خودش قد بكشد! سال ها پيش ” آداب بي قراري” را خواندم. آن روز نمي دانستم يعقوب يادعلي قرار است درباره بي قراري و عاشقي و آدابش چه داستاني براي ما … ادامه

۶ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

در دسته ي هراس هاي دوست داشتني

همه چيز از اولين فاتحه شروع شد. با زهرا و زينب و مريم، رنگ پريده و مضطرب و هاج و واج و بي هيچ صدايي نشسته بوديم وسط هال و هي به مانتو و روسري مان چنگ مي زديم و … ادامه

۳۰ مهر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | دیدگاه شما

→ قبلی