برای عكسی كه از شیرعلی ندارم

عاشق بازار بزرگ و قديمي تهرانم. چند وقت پيش يك دوشنبه روزي تصميم گرفتم نرم روزنامه و به جاش تنهايي برم بازار قدم بزنم و سر ظهر برم چلوكباب بخورم و هي كوچه پس كوچه هاي بازار قديمي رو پياده روي كنم و هي كيف كنم. اول صبح كه رسيدم بازار، صاف رفتم سراغ محله كيلويي ها. به راسته اي كه پارچه ها رو به صورت عمده مي فروشن ميگن راسته كيلويي ها. تقريبا ميشه گفت تنها خانمي بودم كه اون وقت صبح تو بازار قدم مي زد. حسابي راه رفتم و چيزايي كه مي خواستم رو خريدم و رفتم چلوكباب بازار رو هم خوردم و خواستم به خلوت و حال خوبم ادامه بدم كه شيرعلي رو ديدم. شيرعلي ۱۷ سالش بود اما جثه ريزش باعث مي شد سنش كمتر نشون بده. يه گاري توي دستش بود و دنبال مشتري مي گشت. نايلون خريدام رو گذاشتم روي گاري شيرعلي و بهش گفتم مياي باهم راه بريم؟ گفت بريم. كوچه هاي تنگ بازار هي شلوغ و شلوغ تر مي شد و من از شيرعلي جا مي موندم اما اون هرچند دقيقه يك بار مي ايستاد تا بهش برسم. پشت لباس فرمش شماره ۱۴۲۷ چاپ شده بود. بهش گفتم اين شماره ها چيه؟ گفت شهرداري بهمون داده تا بتونيم اينجا كار كنيم. ازش پرسيدم اهل كجاست كه گفت افغانستان. گفت سني مذهبه و دو ساله ايرانه و حساب كرده براي اينكه خرج عروسيش دربياد بايد دوسال ديگه هم بمونه اينجا و بي وقفه كار كنه بعد برگرده افغانستان كنار نامزد و خانواده اش. اسم نامزدش كه اومد از ته دل خنديد. وقتي مي گم از ته دل، يعني بي هيچ اغراقي از ته دل صورتش پر از خنده شد و چشماش برق مي زد. منم كلي ذوق كردم و گفتم ايول! نامزد داري؟ گفت آره. گفتم پس دوسش داري؟ گفت خيلي. خيلي رو يه جوري محكم و مطمئن گفت كه انگار هيچ كسي هيچ وقت نتونسته به اندازه شيرعلي اين همه از جوابي كه ميده مطمئن باشه. گفتم نامزدت بايد خيلي خوشگل باشه ها. بازم از ته دل خنديد و گفت كه تا حالا نامزدش رو نديده ولي تاكييد كرد كه خيلي دوسش داره. براي همين بايد دوسال ديگه هم كار كنه تا خرج عروسيش دربياد كه بتونه يه عروسي خوب براي نامزدش بگيره. شيرعلي حسابي گرم شده بود و از رسم و رسومات افغانستان درباره خواستگاري و ازدواج و عروسي برام گفت. با همه وجودم كلمه به كلمه حرفاش رو مي گرفتم و سرحال مي شدم. به شيرعلي گفتم كه حرف زدن باهاش خيلي خوبه. سرش رو انداخت پايين و خنديد و گفت آخه خانم، ايراني ها اصلا با ما حرف نمي زنن. موبايلم رو از تو كيفم درآوردم و ديدم شارژ ندارم. از شيرعلي اجازه گرفتم كه ازش عكس بگيرم و يادگاري نگهش دارم اما دقيقا لحظه اي كه شيرعلي لبخند زده بود و به لنز دوربين موبايل من خيره شده بود و من دكمه شاتر رو فشار دادم شارژ موبايلم تموم شد. اين شد كه حالا عكسي از شيرعلي ندارم اما اون با خودش يه خاطره داره از زني كه با ذوق از لبخندش عكس گرفته و قراره عكس اون رو يادگاري نگه داره.

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

زنان شورش گر آرام

مختصري درباره ” پاييز فصل آخر سال است” اولين رمان نسيم مرعشي

paeiz

“پاييز فصل آخر سال است” رماني است كه از فصل دوم شروع مي شود. فصل اول آن فقط به واگويه هاي زني تنها در خانه اي كه نشان از افسردگي او دارد مي گذرد و اينطور نشان مي دهد كه قرار است با رماني كسل كننده و داستاني كليشه اي از واگويه ها و زيست زنانه اي به شدت تكراري روبه رو باشيم. اما از فصل دوم مي فهميم كه ماجرا چيز ديگري ست. همان جا كه ناگهان بايد ” ليلا” را با خاطرات تلخ و تنهايي هايش بگذاريم گوشه ي ذهن مان و برويم دنبال ” شبانه” تا از گذشته و حال و آينده اش باخبر شويم. اولين رمان نسيم مرعشي، ماجراي سه زن است كه بين گذشته و حال و آينده خود دست و پا مي زنند و هركدام شان به اندازه دو فصل از رمان فرصت دارند خودشان را بروز بدهند. زاويه ديد راوي در هر فصلي متفاوت است و ما با ليلا و شبانه و روجا يك بار در تابستان و يك بار در پاييز همراه مي شويم. رمان، قهرمان واحدي ندارد ولي در عين حال موفق مي شود ما را به هرسه شخصيت زن داستان نزديك كند. انگار تكه هايي از وجود ما را در تك تك اين سه نفر منتشر كرده باشد.
پاييز فصل آخر سال است با اينكه يك رماني با محوريت زيست زنانه است، با بيشتر رمان هايي كه در اين موضوع مشترك هستند، متفاوت است. از اين جهت كه زن هاي داستان نه منفعل هستند و نه وابسته و اشك ريزان. بلكه آن ها خودشان تصميم مي گيرند و دست به انتخاب مي زنند. حتي اگر تنهايي و نرفتن را انتخاب كنند باز هم تصميم گيرنده خودشان بوده اند. زناني كه عليه دنياي كليشه اي خودشان شورش كرده اند. ليلا با شوهرش كه عاشق اوست، نمي رود و ماندن را انتخاب مي كند حتي به قيمت تنهايي. شبانه به تنهايي با هزار گره و ترديد دست و پنجه نرم مي كند و از اينكه پسر ايده آلي مثل ارسلان عاشق اوست،‌ذوق مرگ نمي شود و روجا نمي خواهد تا آخر عمر زندگي اش را صرف مادرش كند. اما در عين حال اين سه زن بسيار آرام و مهربان هستند و هيچ اثري از ناهنجاري و رفتارهاي كودكانه در رفتارشان ديده نمي شود.
اما زن هاي داستان نسيم مرعشي، يك عيب بزرگ دارند كه خودشان نيستند. آنچه كه در وجودشان مي گذرد را در هزار لايه ي زيرين روح شان مدفون مي كنند و آنچه در ظاهر نشان مي دهند همان چيزي نيست كه دوست دارند اتفاق بيفتد يا انجام بدهند.
يكي از نقطه قوت هاي رمان نسيم مرعشي، امتزاج هنرمندانه و دقيق و به جاي فلاش بك ها با زمان حال در ذهن راوي هاست. او آن چنان گذشته را به حال پيوند زده است كه ما هنگام خواندن رمان تصور مي كنيم پاي يك خاطره گويي شيرين و زنده و جذاب نشسته ايم. حال بماند كه داستان آدم هاي پاييز فصل آخر سال است در گذشته اتفاق افتاده و ما فقط سايه و شبحي از تعليق ها و گره ها و ترديدهاي آن ها را مي بينيم.
نسيم مرعشي هرچند به خوبي توانسته است در شخصيت پردازي موفق باشد اما به هيچ وجه نتوانسته به شخصيت هايش لحن متفاوتي بدهد و با لحن منحصربه فرد هركدام شان، آن ها را روايت كند. اين نقصان عدم لحن سازي منحصربه فرد درباره ي رواي هاي متفاوت داستان، تا آخر رمان همراه ما مي ماند و نقطه ضعف بزرگي براي رمان به اين خوبي به حساب مي آيد.
با اين حال خواندن رمان ” پاييز فصل آخر سال است” لذت بخش بود و مي توان به سادگي ادعا كرد كه نسيم مرعشي حتما و به زودي آينده ي درخشان تري براي خودش رقم مي زند.

#رو_به_راه
#كتاب_بخوانيم
#معرفي_كتاب
#پاييز_فصل_آخر_سال_است
#فاطمه_خوش_نما

۲۶ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

جرم: از خود فرار كننده

با چشم هاي بسته بيدار بودم. همچنان خسته بودم و زل زده بودم به ته ته تاريكي توي چشم هايم. همين طور كه كارهاي روتين خانه و روزنامه و هزارتا قول و قرار كاري و غيركاري يكي يكي يادم مي آمد و ضربان قلبم هي تند و تندتر مي شد كه يعني اگر همين الان بلند نشوي راه نيفتي و نزني تو دل كارها، ممكن است جبران كردنش سخت و عذاب آور باشد. تصميم گرفتم امروز را از نقش هاي خودم و از همه آدم هاي اطرافم فرار كنم. پتو را تا روي سرم بالا آوردم و موبايلم را خاموش كردم و فرار كردم توي خودم. رفتم توي ساكت خودم و دلم مي خواست به هيچ كس خبر ندهم امروز كجا هستم و چه تصميمي دارم. به پيام هاي كاري جواب ندادم. به صفحه اي كه امروز بايد بسته مي شد هم فكر نكردم كه دبير نباشم. تخت خودم و بچه ها را مرتب نكردم. عروسك ها را از زيردست و پا جمع نكردم حتي به شام شب و چي بپزم و سينك پر از ظرف هاي كثيف هم فكر نكردم كه يك نصفه روز را از همه نقش هايم خالي باشم. خالي و تنها و فرو رونده به درون ساكت خودم.
نشستم پاي لپ تاپم و هي از رعنا نوشتم و دردي كه توي شكمش مي پيچيد. به طرز بي رحمانه اي خودم را لاي كلمه ها غرق كردم. تا گردن توي آن ها فرو رفتم. لاي كلمه هاي بي صداي وحشي و قدرتمندي كه خودم خداي آن ها بودم. فرار امروز به سمت خودم هيچ فايده اي اگر نداشت اقلا باعث شد لباس همه نقش هايم را از تن بيرون كنم و عريان شوم همان فاطمه اي كه هيچ كسي نيست جز خودش و با زنانگي محضي كه در خودِعريانم سراغ داشتم توانستم بالاخره ” رعنا” ي داستانم را بسازم.

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

من به تو بدهكارم بچه

دخترم، ديروز در نيمه هاي دوازده سالگي مشت هايش را به صندلي جلوي ماشين كه از قضا من روي آن نشسته بودم مي كوبد و اشك مي ريزد و به دنيا لعنت مي فرستد و مي گويد به مزخرف بودن آن پي برده است و دلش نمي خواهد حتي يك روز ديگر زنده بماند. وحشت مي كنم اما نه از ترس اينكه ثنا دوست ندارد زنده بماند. ترس و وحشتم به خاطر كشف زود هنگام معني ” مزخرف بودن دنياست”. وحشت مي كنم اين ها را از زبان موجودي مي شنوم كه خودم او را به دنيا آورده ام. خودم به او شير داده ام و چه بسا قرار بود دنيا را هم من به او نشان بدهم. تصوير اولين لحظه بعد از به هوش آمدنم و اولين باري كه ثنا را ديدم مثل صاعقه اي محكم به سرم مي خورد و از توي قلبم رد مي شود و از يك جاهايي آن پايين پاهايم انگار از بدنم بيرون مي رود. خودم را جمع مي كنم. آب دهانم را محكم قورت مي دهم و همين طور كه به جاده پيش روي خودم نگاه مي كنم به ثنا مي گويم پس بهتر است قبل از مردن تكليفش را با آن همه رويا و آرزويي كه توي ذهنش جا داده؛ روشن كند. ثنا هيچ وقت كم نمي آورد و من هميشه با اينكه خيلي وقت ها مجبورم با يك نگاه ممتد خيره شده به صورتش به او بفهمانم كه دارد گستاخي مي كند ته دلم غنج مي رود از اينكه او قرار است دختري باشد كه به اين راحتي ها راضي نمي شود كسي به او زور بگويد و سكوت را حق مسلم و موروثي خودش نمي داند. معلوم بود آنقدر زود منظورم را فهميده كه بدون معطلي در جوابم گفت : آره مامان اصلا من آدم ضعيفي ام. ضعيفم خب! ديگه چي؟
هميشه وقتي قرار است با او حرف بزنم بايد مدام مسيرم را عوض كنم. مدام پيچ بخورم توي سلول هاي مغزش و پيش بيني كنم كه الان با اين جمله اي كه از دهانم بيرون زده است كدام حس از انواع حس هاي بشري را در او تحريك كرده ام. كدام نقطه تاريك ذهنش را روشن كرده ام و او را به سمت كشف كدام معني تازه از جهاني كه درون خودش مي جوشد هول داده ام؟
مجبور بودم ذهنش را از قضاوت درباره خودش دور كنم كه پاهايم به باتلاق ” من ضعيفم و همينه كه هست” نرسد. برگشتم عقب و زل زدم توي چشم هاي سياه و درشت و كشيده اي كه به خاطر آن همه گريه از مشقت زنده بودن و زندگي سرخ هم شده بود و لايه ي اشكي كه آن ها را براق تر و جذاب تر مي كرد، مجبورم كرده بود آن مصرع هميشگي حضرت حافظ را برايش بخوانم: آخ! كه جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو. وسط گريه هاي از روي دردش ناگهان خنديد. طوري كه همزمان با خنده هايش مجبور شد اشك هايش را هم پاك كند. اشك ها هم چنان مي ريختند روي صورت صاف و سفيد و تپل ثنا و او همچنان مي خنديد و اشك ها را با دستمال خشك مي كرد. من هم بين آن همه خنده و اشك توامان جهاني را مي ديدم كه با مشاركت و خواست نسبي من به وجود آمده بود. رشد كرده بود و حالا روي مرز هولناكي از كشف جهان درون خودش راه مي رفت.
من ديروز در نيمه هاي دوازده سالگي ثنا مجبور شدم به او بگويم كه دنيا آدم هاي ضعيف را له مي كند. مجبور شدم به او بگويم كه بايد براي خودش و براي رسيدن به حق خودش بجنگد. من به ثنا گفتم كه زندگي ارزش جنگيدن دارد و خود اوست كه مي تواند انتخاب كند دنيايش چگونه رقم بخورد. ديروز در نيمه هاي دوازده سالگي دخترم به او گفتم بايد ياد بگيرد كه بيشتر مسئله هاي زندگي قابل حل هستند. فقط يك چرتكه مي خواهد و يك ذهن خلاق و هوشيار و يك آدم قوي كه مدام با خودش بگويد “من مي توانم! ” مي دانستم روزي مجبور مي شوم اين همه شعار را در قالب اين جمله هاي تكراري كليشه اي به خورد او بدهم اما هرگز تصورش را نمي كردم بهانه اش يك اتفاق ساده معمولي باشد كه مدير ثنا از او بخواهد به خاطر اينكه بهتر و منظم تر به درس هايش برسد برنامه درس خواندنش را در خانه با ساعت شروع و پايان مطالعه اش مشخص كند و من هر شب آن برنامه را امضا كنم كه يعني ثنا را خوب مديريت كرده ام و او مثل يك آدم آهني از ساعت فلان تا فلان نشسته است سر درس هايش و برگه را هر روز نشان خانم مدير بدهد. ثنا نمي توانست زير بار اين ماجرا برود. چهار پنج روزي با خودش كلنجار رفت و ديد واقعا آدم اين كار نيست! هرگز فكر نمي كردم نوشتن و نشان دادن برنامه درس خواندن روزانه تا جايي براي او طاقت فرسا باشد كه جانش به لب رسيده باشد و مشت هايش را طوري به صندلي بكوبد كه هربار من تكان بخورم و او همزمان از درد اشك بريزد و بگويد آبرويش جلوي خودش مي رود اگر تن به اين كار بدهد!
خوش حال شدم كه دخترم در نيمه هاي دوازده سالگي اش آنقدر جهان خودش را شناخته است كه اجازه نمي دهد كسي آبروي او را جلوي خودش بريزد. اما مدام نگران شعارهايي هستم كه ديروز خيلي جدي و قاطع براي او و به خاطر زنده ماندن جهان درون او به زبان آورده ام. آنقدر هم طبيعي رفتار كردم كه انگار داشتم جلوي چشم هاي او از بزرگترين و بديهي ترين و عميق ترين راز دنيا پرده برداري مي كردم. از ديروز كه مجبور شدم توي آن دوتا چشم سياه خيس خورده ي براق زل بزنم و آن همه شعار را به عمق جهان توي چشم هايش پرتاب كنم خودم را به دختر دوازده ساله ام بدهكار مي دانم. بدهكار حقيقتي كه معلوم نيست كِي و در كدام نقطه از آينده اش آن را از روي زمين برمي دارد و كشفش مي كند.

۱۴ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: مادرنوشت | ۴ نظر

درباره آداب دنيا

يا وقتي از نويسنده اي انتظار داريم در آثار خودش قد بكشد!

سال ها پيش ” آداب بي قراري” را خواندم. آن روز نمي دانستم يعقوب يادعلي قرار است درباره بي قراري و عاشقي و آدابش چه داستاني براي ما سرهم كند. نمي دانستم ميخواهد با مخاطبي كه او را نمي شناسد و از او چيزي نخوانده است چگونه رو به رو شود. همين نداستن و مجهول بودن برايم لذت بخش بود كه خودم را بسپارم دست نويسنده اي كه مي خواهد روايت تازه اي از عشق برايم داشته باشد و انصافا هم پشيمان نيستم و نشدم از اينكه آن روز به يعقوب يادعلي اعتماد كردم و چشم هايم را بستم و با كلمه كلمه هايش بي قراري را لمس كردم و لذت بردم.

من آدم فراموش كاري هستم. آنقدر كه خيلي وقت ها توي ذهنم اسم فيلمي را با داستان فيلم ديگري كنار هم مي گذارم و كلي زمان مي برد تا يادم بيايد دارم چه گندي به آنچه ديده ام مي زنم. درباره كتاب ها هم همين طور. بارها پيش آمده شخصيت هاي مختلف نويسنده هاي مختلف را كنار هم يا رو در روي يكديگر قرار داده ام و وقتي حسابي بين شان رابطه عاشقانه يا جنگ و تنفر برقرار كردم ناگهان فهميده ام كه اي دل غافل، آدم ها را اشتباهي كنار هم گذاشته بودم و ميداني كه در آن روحم مجبور به دوندگي شده بود و عرق ريزاني كه راه انداخته بودم از بُن بي اساس بوده است. حالا اين همه آسمان به ريسمان نبافته ام كه فقط گفته باشم چقدر فراموشكارم، بلكه مي خواهم بگويم كه وسط اين همه حواس ناجمعي و حال ناخوش، اسم و خاطره يعقوب يادعلي از آداب بي قراري، برايم زنده بود. ” آداب دنيا”‌يش را همين امروز تمام كردم. گرچه با ذوق خاصي خريده بودمش و با ذوق زدگي بيشتري خواندن آداب دنيا را شروع كرده بودم. اما وقتي به صفحه پاياني رمان تازه ي يادعلي رسيدم كه پروا سوار تاكسي مي شود و نااميدانه از زندگي همه بيرون مي رود و رامين آدم ديگري شده است و در را پشت سر پروا مي بندد بدون اينكه مانع رفتن او شود، از اينكه دويست و چند صفحه از آداب دنيا را خوانده بودم هيچ ذوقي در من نمانده بود.

به شخصه فكر مي كنم آنچه براي يعقوب يادعلي در آداب دنيا اولويت داشته است بازي با فنون رمان نويسي است. او در اين رمان بيشتر از اينكه به قصه و داستاني كه مي خواسته بگويد، توجه كند به نكات فني رمان نويسي اولويت داده است تا هنر نوشتن خودش را به نمايش بگذارد. اما آنقدر در بازي با فنون نوشتن غرق شده است كه از محتواي آداب دنيا غافل شده.

آداب دنيا رماني بسيار شلوغ و پرجمعيت است كه يادعلي هر فصل از رمان را به كشف يكي از شخصيت هاي براي خواننده اختصاص داده است و در عين حال داستان خود را هم پيش برده است. اما معلوم نيست كشف جزييات شخصيت هاي حاشيه اي رمان و باز كردن همه ي زندگي گذشته ي تك تك آن ها قرار است چه كمكي به ماجراي اصلي رمان بكند و بيان آن همه جزييات چه فايده اي جز هجو داشته است؟

شخصيت اصلي رمان آداب دنيا از ميانه هاي داستان كمرنگ و كمرنگ تر مي شود تا جايي كه خودش به حاشيه مي رود و يك شخصيت حاشيه اي كه از اواسط داستان به بازي مي آيد نقش شخصيت اول را به عهده مي گيرد. پاسكاري زاويه ديد در هر فصل از رمان بر اساس يك شخصيت حاشيه اي و چرخش و جابه جايي شخصيت اول رمان، فرضيه اولويت داشتن فرم بر محتوا را درباره اين اثر يعقوب يادعلي قوي تر مي كند. يادعلي با هنرمندي تمام توانست در اين رمانش تسلط خود را بر فنون نوشتن نشان بدهد بدون اينكه كوچكترين ضعفي در روايت هاي مختلف از زاويه ديدهاي متفاوت از خود نشان بدهد. اما ظاهرا پاي محتوا و سطح كيفيت داستان و سوژه و موضوع آن همچنان لنگ مي زند.

اينكه نويسنده اي مثل او مجبور باشد بخش اعظمي از گذشته مجهول نويد را كه خودش گمشده اين رمان است با پيدا شدن يادداشت هايش به خواننده نشان بدهد و شخصيت مجهول نويد را در خاطره نويسي هايي كه بعد از مرگش پيدا شده است روشن كند يعني يادعلي از يك شيوه ي آماتوري بسيار پيش پا افتاده و تكراري كمك گرفته است. پيدا شدن سلسله يادداشت هاي خاطره نويسي از فردي كه به قتل رسيده است و هم زندگي گذشته اش مجهول است و هم شيوه ي مردنش، به اين معني است كه او نتوانسته يا نخواسته است قسمت پليسي و جنايي داستانش را با حوصله ي بيشتري تنظيم كند و بنويسد.

داستان و قصه آداب دنيا هيچ اتفاق تازه اي ندارد و يادعلي فقط موضوعي تكراري را به شيوه خودش روايت كرده است و مساله عشق را با كلماتي سرد و يخ زده بين آدم ها پاسكاري مي كند. عجيب است كه او حتي براي ساختن صحنه اي كه پروا و نويد در آن صحنه در خطر بودند و بايد از آنجا فرار مي كردند تا به دست نيروهاي كميته نيفتند، از ساختن يك دعواي صوري در داستانش كمك گرفته است كه لحظه به لحظه آن دعوا را بارها و بارها در فيلم هاي مختلف با همان جزيياتي كه يادعلي نوشته است ديده ايم. خواندن اين صحنه و اين تصوير در رمان آداب دنيا براي من بسيار عجيب بود. عجيب از اين بابت كه آيا نويسنده محترم نتوانسته است اقلا تصويري جديد و منحصر به فرد از آن دعوا خلق كند و كشف تازه اي به من بدهد يا نخواسته اين كار را بكند؟ و اگر عمدي در كار بوده چه دليلي مي توانست داشته باشد؟

به هرحال خواندن هر رماني براي من تجربه ي جديدي از دنياي هزار رنگ و هزار توي نوشتن است. پشيمان نيستم از اينكه آداب دنيا را خوانده ام اما كاش يعقوب يادعلي بعد از فاصله اي نسبتا طولاني كه بعد از انتشار آداب بي قراري، ظهور كرده است، در اين اثر خودش كمي بيشتر از قبل قد مي كشيد.

۶ آذر ۱۳۹۵ ‌ فاطمه
دسته: دسته‌بندی نشده | ۲ نظر

→ قبلی